KontaktĽuboš Hloža - Modellsport

Miesto podnikania:

Bobot 341

913 25 Bobot

okres Trenčín

Slovenská republika


IČO: 34 266 500

DIČ: 1020321698

IČO DPH: SK1020321698


Ľuboš Hloža - majiteľ firmy

Mobil: +421 905 336 527

Email: lubos@modellsport.sk

Web: www.modellsport.sk

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2621271849 / 1100

IBAN: SK92 1100 0000 0026 2127 1849

SWIFT: TATRSKBX


Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Slovenskej republiky na Okresnom úrade v Trenčíne pod číslom: 309-10032

Prevádzkarne:

Bobot 341

913 25 Bobot

okres Trenčín

Slovenská republika


Bobot 218

913 25 Bobot

okres Trenčín

Slovenská republika


Napíšte nám